اطلاعات شخصی کاربران

ما به اطلاعات شخصی و محرمانه همه کاربران وب سایت آمون احترام گذاشته و از آن حفاظت می ‌کنیم و اطلاعات خصوصی کاربران را محرمانه تلقی می نماییم.

در وب سایت آمون از سیاست های امنیتی و تکنولوژی هایی استفاده می کنیم که برای محافظت از اطلاعات شخصی طراحی شده اند و تحت هیچ شرایطی بدون كسب اجازه از صاحبان اطلاعات، آنها را در اختیار اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر قرار نمی ‌دهیم.

پیوند های دیگر با سایر وب سایت ها

وب سایت آمون ممكن است پیوندهایی با دیگر وب سایت‌ ها داشته باشد. هنگامی که شما با وب سایت دیگری پیوند برقرار می ‌کنید، دیگر از وب سایت ما خارج شده و مشمول قوانین خاص وب سایت جدید هستید.

این وب سایت‌ ها ممکن است كه اطلاعات دیگری را از شما دریافت كنند، بدیهی است جهت کسب اطلاعات بیشتر باید با وب سایت‌ های ذیربط تماس برقرار نمایید.

گالری فیلم های آموزشی آمون مشاهده
گالری تصاویر کلینیک آمون مشاهده
دستگاه های درمانی و زیبایی مشاهده
تزریق های زیبایی و درمانی مشاهده